hoitoymmärrykseni

Tarkoitettu pääsääntöisesti hoitajille

Hoitamisen perusta on tiedostaa ja näyttää ihmisten ongelmien juuret, sekä osata ratkaista ne yhdessä heidän kanssaan. Tässä tekstissä käsitellään ongelmien tiedostamista ja niiden näkyväksi tekemistä.

Hoitoihini liittyy olennaisesti kyky tiedostaa sitä, mitä ihminen on. Kerron myöhemmin tässä tekstissä ihmisyyden kymmenestä ulottuvuudesta. Näiden ulottuvuuksien olemassaolo on hyvä tiedostaa, mikäli haluaa auttaa ihmisiä kaikissa hänen jutuissaan.

Perusideana on, että keho ilmentää ihmisen ongelmia jollain tavalla. Kun ongelma on korjattu, ja ihmisellä on käytettävissä resursseja korjaukseen, aloittaa keho ja mieli tämän jälkeen ilmentämään seuraavaa ongelmaa työstettäväksi. Näitä ongelmia on lähes kaikilla ihmisillä varastossa. Ongelmat voivat aktivoitua myös elämäntilanteiden mukana, vaikka resursseja niiden käsittelemiseen ei sillä hetkellä olisi käytettävissä.

Toinen olennainen asia on, että mikäli ihminen ei ole omassa itsessään niin auttaminen vaikeutuu. On monta tapaa olla poissa itsestä, siis ei-läsnäolevana kehossa. Ihminen voi olla vain osittain kehossaan tai hukkunut mieleensä. Toisten ihmisten energiat ja tunteet tai omat tunteet ja muistot, joita ei halua kohdata, voivat estää ihmistä olemasta läsnä kehossaan. Ulkoinen paine, stressi tai uhattuna olemisen kokemus voivat saada ihmisen olemaan kehossaan vähemmän. Mieli itsessään tai sen osat voivat myös olla eksyksissä. Eksymisen voivat aiheuttaa esimerkiksi haavoittavat kokemukset, huumeet, jopa viihde.

”Sisäänpäin-ulottuvuus” eli hoitotasot

Pitkällisen kokemuksen kautta olen oivaltanut, että meillä on kuusi sisäistä tietoisuustasoa, jotka kaikki sisältävät paljon asioita. Useimmiten näiltä tasoilta löytyy suurin osa ongelmistamme. Kuvailen nämä ulkoa sisäänpäin, sillä useimmiten ihmiset oppivat tiedostamaan nämä näin päin. Synnymme materiaalis-sosiaaliseen maailmaan ja sieltä käsin opimme itsestämme. Kaikilla tasoilla on huomattavan paljon opittavia asioita. Mitä tarkemmin tiedostat ihmisyyden eri tasot, sen paremmin voit auttaa. Useimmiten ongelmat ilmenevät ja näkyvät usealla tasolla yhtä aikaa.

  1. Lihakset.Kaikki pehmytkudos ja iho kuuluvat tähän tasoon. Täällä keho ilmentää lähestulkoon pelkkiä seurauksia. Lihasten käsittely vain lihasten tasolla ei tuota pitkä-aikaista hyötyä.
  2. Luusto ja hermosto. Eräät ongelmat kuten tietyt allergiat ilmenevät tällä tasolla. Ihmisen psyykessä ilmenevä sosiaalisuus kuuluu myös tähän tasoon, samoin vanhemmilta perityt käyttäytymismallit. Luuston kalvot kertovat ihmisen itsesuhteesta. Nikamien niksauttaminen ei kuulu hoitooni, sillä ne vapautuvat meridiaaneja suoristamalla. Hermostokipujen hoitaminen on huomattavasti hienosäätöisempää toimintaa kuin luuston ongelmien hoitaminen.
  3. Mieli, sisäelimet, sydän ja tunteet.Arkimielen asiat löytyvät tältä tasolta. Sitä kuuntelemalla saa yhteyden alitajuntaan, joka on kutostasolla. Alitajunnassakin on paljon uskomuksia, joita voi muuttaa mielityökaluilla, kuten NLP ja PSYCH-K®. Kehosta irrotessaan ihminen ensin usein pakenee mieleen. Sydämeen hänet pitää palauttaa. Sama asia pätee, jos ihmisellä on vaikeaa tiedostaa syvimmät halunsa, nekin kumpuavat sydämestä. Sydänhoitoon kuuluu lähes aina myös sydämen alaosan korjaus. Sydämen pitäisi saada tukea harasta. Jos hara on kunnossa, niin lämmöntuotanto toimii ja ihminen osaa ilmaista kehollisia halujaan. Hara puolestaan tarvitsee lonkan ja jalkojen hyvinvointia ja toimivaa maa-yhteyttä. Tunnekehon ongelmat näyttäytyvät kenttänä, jonka värit vaihtelevat tunteiden mukaan. Sen muoto ja laatu kertovat tunne-elämän tilasta. Lähes kaikki kantavat omien tunteidensa lisäksi myös joitakin vanhemmiltaan perittyjä tunteita.
  4. Meridiaanit.Kaikki ongelmamme vaikuttavat meridiaaneihin heikentävästi. Niiden vahvistaminen hyödyttää paljon, koska tämä taso on keskellä meitä. Kun niitä pystyy tiedostamaan ja suoristamaan, oppii jossain vaiheessa huomaamaan, mitkä asiat aiheuttavat niiden vääntymiset. Jos syitä ei korjaa, jää hoidon teho lyhytaikaiseksi. Esimerkiksi monet päänsäryt johtuvat tukkeutuneista päämeridiaaneista, jotka ovat tukossa, koska ihminen ei tiedosta tunteitaan. Energiantyöstämismenetelmät, kuten tai-chi, auttavat tiedostamaan meridiaaneja.
  5. Chakrat.Kun meridiaanit ovat linjoja, niin chakrat ovat kenttiä. Ne voivat olla epäkunnossa ja jopa poissa paikoiltaan. Niiden korjaaminen on kuitenkin huomattavan vaikeaa. Itse pyydän Pyhää henkeä tekemään kaiken chakraduunin. Kun chakroja pyrkii työstämään, niin on hyvä tiedostaa keskellämme oleva voimalinja, josta chakrat saavat voimansa. Ihmisen rakkauden antamis- ja vastaanottamiskyky ja sen kunto, kuten muutkin energiayhteydet, kuuluvat tälle tasolle
  6. Alitajunta ja geenit.Ajattelemalla voi huomata alitajunnan ongelmia, kuten traumoja, mutta ajattelu yksinään ei riitä niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi tarvitaan ongelman synnyttäneeseen tilanteeseen liittyvien virheellisten uskomusten ja tunnetaakkojen purkamista. Minulla meni kahdeksan vuotta, ennen kuin opin työstämään niitä tehokkaasti. Geenit löysin vasta kolme vuotta sitä myöhemmin. Geenit vaikuttavat olevan kytköksissä fyysisempiin oireisiin. Alitajunnassa kannamme myös isä- ja äitirepresentaatioita, jotka aikuisinakin saavat meidät käyttäytymään tavoilla, joilla lapsina olemme olettaneet heidän halunneen meidän käyttäytyvän. Näiden representaatioiden päivittämisestä on usein tosi paljon hyötyä. Tältä tasolta löytyvät myös ihmisten erilaiset rakkausvarastot, myötätunto sekä kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. PSYCH-K® on hyvä työkalu tänne, mutta on toki tilanteita, missä oma mieli ei pysty parantamaan itseään. Psyyken osat voivat olla ylirasittuneita tai leikkautuneet pois sydänyhteydestä, jos ne esimerkiksi on uhrattu fyysiseksi tai psyykkiseksi henkiin jäämiseksi.
  1. Perusta/ tietoisuus. Mielikuplamme , johon siis kuluu kaikki ylläolevat , ulkopuolella on taso jota harvemmin tarvitse hoita mutta joka on hyödyllinen hoitonäkökulmasta. Aistin tämän tason erittäin laajana, lähes ajattomana tilana, joka on tosi kaukana arjen murheista. Täältä käsin voin vaikutaa asioihin kuten ihmisten perustoimminot. Perustoimintoihin kuuluu esimerkiksi se, miten elimistö suhtautuu ravintoon. Jos osa perustasta näyttää olevan vinossa, niin se tarkoittaa rankkaa psyykkistä traumaa. Sen myötä todennäköisesti demoni on tunkeutunut osaan perustan alaosaa. Jos ihmisen persoonassa on jakaantuneisuutta, niin toiminnoissa voi olla hajanaisuutta ja eri kykyjä, joista seuraa eroja muillekin tasoille. Tämän kaiken voi aistia perustassa.

Sosiaalinen ulottuvuus

Se miten paljon ja kuinka ihminen on yhteydessä muihin ihmisiin voi vaihdella. Kun tarkastelee ihmisten tätä ulottuvuutta voi huomata kuinka he käyttäytyvät sosiaalisesti. Ihmisellä on monta, ehkä seitsemän, sosiaalista kenttää.

Kentät menevät rikki, jotkut pelkistä sanoista tai ilmapiiristä nuorena, jotkut fyysisestä väkivallasta. Havannointiesimerkki: jos minä autan jonkun ihmissuhdeongelmaa, katson tätä ulottuvuutta ja hänen sydäntään ja tunnekehoaan. Täten ymmärrän ensin miten hän yleisesti suhtautuu ihmisiin, sitten kuinka hänen sydämensä suhtautuu tähän ihmiseen, ja viimeiseksi mitä tunteita se nostattaa.

Sivuttainen ulottuvuus

Sivuttaisliikkeet avaavat portteja rinnakkaistodellisuuksiin, siellä on keijuja ja kaikenlaista muunlaista porukkaa. Tämä tapahtuu useimmiten alitajunnassa, mutta jotkut tekevät tällaisia rituaaleja myös tietoisesti, kuten jotkut shamaanit mm. Osa mielestämme voi jäädä kiinni eri ulottuvuuksiin, ja jos on portti auki jonnekin päin, niin sieltä tulee ei-toivottuja vaikutteita elämäämme. Joillekin leffat ja kirjat voivat myöskin avata huonoja ovia, sekä tietysti myös huumeet.

Hoitonäkökulmasta katsottuna tärkeintä on saada kaikki osaset takaisin vääristä paikoista paikoilleen sekä irtisanoutuminen kaikista sopimuksista. Muista sulkea kaikki portit. Ihmisille on huomattavasti parempi saada viisaus hengeltämme tai Jumalalta kun sivusuunnista.

Ylös-Alas ulottuvuus

Tämä moraalinen ulottuvuutemme mittaa sitä, kuinka psyykkeemme on viritetty. Alaspäin mennessä kärsimyksen tuotto ja kärsimys kasvaa. Yöspäin mennessä viisaus, altruismi ja hyvinvointi kasvaa.

Kun oppii liikkumaan tällä ulottuvuudella voi vierailla eri taivaissa, tai toki helveteissäkin, jota en suosittele. Ylhäällä on paljon enkeliporukkaa ja niiltä voi myös saada apua hoidoissa, jos Jumala siihen siunaa. Jotkut haavat sitovat ihmisen alemmalle tasolle tällä ulottuvuudella kuin missä hän muuten olisi, joten siksi sekin on hyvä tarkistaa.

Tapahtumaketju ulottuvuus

Kaikki tekomme tuottavat seurauksia ja niitä pystyy seuraamaan tällä ulottuvuudella. Tätä ulottuvuutta käytän tosi vähän.

Elämänviiva ulottuvuus

Liikumme lähemmäs tai kauemmas Jumalan tahdosta tällä tosi kattavalla ulottuvuudella. Tosi harvoin tätä ulottuvuutta tarvitsee parantaa.

Ajan ulottuvuus

Mielemme hajoaa välillä ja osaset jäävät ajallisesti kiinni johonkin traumaattiseen tapahtumaan. Kun korjaa traumoja ja johdataa mielen osia takasin tähän hetkeen on hyvä trakistaa että samanlaisia ongelmia ei ole tapahtunut väli-ajasssa, niin että mieli ei jää niihin uudestaan kiini.

3D-ulottuvuus

Koska osaat lukea niin hallitset jo nämä.

Näiden lisäksi on hyvä tietää, että ihmisillä on kehon ja psyyken (sielun) lisäksi myös henki. Se on olennainen osa meitä. Minun ymmärrykseni mukaan henkemme ei voi mennä rikki, mutta ihmiset voivat olla olematta siihen osaan itsestään yhteydessä, jos he esimerkiksi rinnastavat sen johonkin huonoon isä-, äiti- tai Jumala-kokemukseen.

Jos niin on, niin se on este laaja-alaiselle viisaudelle. Hengellä voi tietää asioita, mikä sielulle on vaikeampaa tai ainakin huomattavasti hitaampaa. Henkemme voi myöskin tiedostaa sukukirouksia, (tai ihan omia) ja demoneita. Ensimmäiset saa poistettua anteeksipyynnöllä ja siunauksella. Jälkimmäiset Jeesuksen auktoriteetillä.

Demonit ovat siis tosi sairaita enkeleitä, jotka tunkeutuvat haavoihimme tai meihin, jos teemme huonoja asioita. Ne eivät kuulu meihin ja ne aiheuttavat meissä erilaisia huonoja juttuja.

Ja viimeiseksi ulkoisilla tekijöillä on totta kai myös merkitystä. Ruokavalio ja ympäristötekijät (säteily ja myrkyt) tuottavat myöskin kaikenlaisia ongelmia, mihin ihmiset tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä

Tämä on se miten minä ymmärrän ihmisen ja tätä kaikkea, tilanteen mukaan, tiedostan kun teen hoitoa.

yhteystiedot

Puh. 044 555 6563
borje.olan@gmail.com

Kotivastaanottoni:
Aurinkokivenpiha 2-4 B 31 Kivistö Vantaa

Joogakoulu Shanti:
Runeberginkatu 43, 4 krs.
Helsinki

Tilitiedot: FI7140551020104141

facebook

Suomi